Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Respectarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este una dintre misiunile fundamentale ale Belagro Development S.R.L. (LIZIERA DE LAC), în calitate de Operator de Date cu Caracter Personal, înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, un afiliat în grupul Liebrecht & Wood România SRL, de asemenea înregistrat la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Astfel, întreprindem toate demersurile necesare pentru a procesa datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite prin legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (“GDPR”).

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor personale este făcută de către: SC BELAGRO DEVELOPMENT SRL Comuna Domnesti, sat Domnesti, str. Comertului nr 13A Cladirea Fashion House, etaj 1, camera 7, în parteneriat cu societatea împuternicită : S.C. SVN ROMANIA - COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS S.R.L., cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, Strada ANDREI MUREŞANU, Nr. 21, Etaj 1, înregistrata la Registrul Comerţului sub nr J 40/11902/2018, CUI RO39767700.

• Ce fel de date personale prelucrăm?
• Date personale ale minorilor
• Categorii speciale de date cu caracter personal
• În ce scop și în ce temei prelucrăm datele dvs. personale?
• Către ce persoane transmitem datele dvs. personale?
• Colectăm date personale de la terți?
• Transferăm datele dvs. în afara UE/SEE?
• Furnizarea de către dvs. a datelor personale ale altor persoane fizice
• Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
• Care sunt drepturile dumneavoastră?
• Sunt datele dvs. în siguranță?
• Link-uri către alte site-uri web
• Întrebări sau reclamații
• Modificări ale politicii


CE FEL DE DATE PERSONALE PRELUCRĂM?

1. Dacă sunteți client sau potențial client al Liziera de Lac

Colectăm date cu caracter personal în urma celor mai multe interacțiuni cu dvs., precum și în cadrul celorlalte aspecte ale activității noastre. Categoriile de date pe care le prelucrăm sunt următoarele:
• date necesare pentru transmiterea unei oferte în urma solicitării dvs. și pentru menținerea contactului cu dvs.(de exemplu, nume, prenume, e-mail, telefon, adresa);
• informații despre solicitarea dvs., inclusiv cerințe speciale și preferințe legate de unitatea locativă;
• date suplimentare necesare încheierii contractelor între dvs. și noi (de exemplu, pentru încheierea unui contract pentru o unitate locativă, vom avea nevoie de seria și numărul actului de identitate precum și de adresa dvs., iar pentru încheierea unui contract de vânzare-cumpărare vom avea nevoie de CNP-ul dvs. pentru autentificarea actului de către un notar public);
• informații despre autovehiculele pe care este posibil să le aduceți pe proprietatea noastră, de exemplu număr de înmatriculare
• informațiile pe care le furnizați cu privire la preferințele dvs. de marketing
• datele personale furnizate de dvs. în vederea înscrierii si abonării la newsletter
• orice alte tipuri de informații pe care alegeți să ni le furnizați.

De asemenea, camerele de supraveghere și alte măsuri de securitate aflate pe proprietățile noastre pot capta sau înregistra imagini ale locatarilor și vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în sediu sau holurile locației), precum și datele dvs. de localizare (prin imaginile surprinse de camerele de supraveghere).

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu furnizați anumite date personale, în cazul în care temeiul solicitării noastre este respectarea unei obligații legale, obligații contractuale sau obligații necesare pentru încheierea unui contract vom fi în imposibilitatea de a vă oferi anumite servicii, de exemplu: (i) dacă  nu doriți să ne dați nume, prenume, adresă de e-mail sau număr de telefon în cazul în care solicitați o ofertă, nu vom putea să realizăm și să transmitem oferta solicitată, sau  (ii) având în vedere  obligațiile legale în vigoare, în măsura în care nu doriți să acordați notarului public CNP-ul dvs. pentru completarea și autentificarea contractului de vânzare-cumpărare, nu va putea incheia contractul cu dvs.

2. Dacă sunteți vizitator în cadrul locațiilor noastre

Camerele de supraveghere pot capta sau înregistra imagini ale vizitatorilor în locuri publice (cum ar fi intrările în locațiile noastre).

3. Dacă sunteți utilizator al websiteului nostru www.lizieradelac.ro

Pentru citirea informațiilor existente pe site nu este necesară oferirea datelor personale.Totuși, în scopul exploatării tehnice a portalului, colectăm ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de Internet.Pentru utilizarea unor servicii (ex. formularul de contact) sunt necesare anumite date personale. Pentru detalii, va rugam să consultați secțiunea corespunzătoare operațiunii utilizate pe site.

4. Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact al furnizorilor sau partenerilor noștri de afaceri

Colectăm numele, prenumele, funcția, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de societatea pe care o reprezentanți.

DATE PERSONALE ALE MINORILOR

Protejam confidențialitatea datelor obținute de la copii sub 16 ani. În cazul in care aveți vârsta sub 16 ani și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în baza consimțământului dvs. liber exprimat, suntem obligați să solicităm și consimțământul părinților/tutorelui legal.

CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Termenul „categorii speciale de date cu caracter personal“ se referă la originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate precum și date genetice, date biometrice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală.

În general, nu prelucrăm astfel de informații speciale decât dacă doriți dvs. să ni le oferiți.

ÎN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI PRELUCRĂM  DATELE DVS. PERSONALE?

Dacă sunteți client sau potențial client al Liziera de Lac
Solicitarea unei oferte
Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a răspunde solicitărilor de oferte transmise de dvs.
Temei: încheierea unui contract

Contactul cu dumneavoastră

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru menținerea contactului cu dvs. în vederea  transmiterii informațiilor necesare și de interes pentru dvs.

Temei: încheierea și executarea unui contract; de asemenea, va putem transmite informații cu privire la unitatea locativă cumpărată de dvs. în baza interesului nostru legitim de a vă transmite toate informațiile de interes

Încheierea contractului cu dumneavoastră

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru încheierea validă a contractului solicitat de dvs.Temei: încheierea și executarea unui contract și indeplinirea unor obligații legale

Feedback

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a ne asigura că ați avut o experiență plăcută în contextul apelării la serviciile oferite de societatea noastră.

Temei: interesul nostru legitim de a îmbunătăți constant serviciile pe care le oferim și de a oferi servicii cât mai potrivite si conforme cu standardele clienților noștri.

Marketing

Scop: prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing, precum newsletter-uri comerciale și comunicări de marketing privind produse și servicii noi sau alte oferte despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs.

Temei: ne bazăm pe interesul legitim de a promova serviciile noastre prin transmiterea ofertelor pe care le considerăm ca fiind de interes pentru compania dvs. (a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)
Dacă este necesar, în conformitate cu legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dvs. înainte de a vă prelucra datele personale în scopuri de marketing direct. În acest caz, vă aducem la cunoștință că veți putea retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea în scop de marketing, caz în care nu veți mai primi nicio comunicare de marketing din partea noastră.

Vom include un link de dezabonare, pe care îl puteți utiliza dacă nu doriți să vă mai trimitem mesaje.

De asemenea, cu ocazia participării în cadrul anumitor evenimente (ex. târguri imobiliare), este posibil să realizăm câteva fotografii, iar unele dintre aceste ar putea fi distribuite și în mediul online pentru a arăta și celorlalți cum se derulează respectivele evenimente. În orice caz, pentru că ținem cont de dreptul dvs. la viață privată, vom face tot posibilul ca dvs. să fiți informați despre faptul că vor fi făcute fotografii (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”)

Alte comunicări: prin e-mail, telefon sau SMS

Scop: aceste comunicări vor fi făcute pentru un motiv specific precum:  (i) pentru a răspunde cererilor dumneavoastră, (ii) dacă nu ați finalizat o cerere de ofertă sau o plată, este posibil să vă trimitem un e-mail pentru a vă reaminti să finalizați procesul, (iii) pentru a vă informa despre modalitatea în care au fost soluționate plângerile și/sau incidentele apărute în urma colaborării noastre

Temei juridic: interesul nostru legitim de a oferi servicii la standarde dorite prin soluționarea eventualelor cereri/plângeri și pentru a vă asigura de întreaga noastră disponibilitate; în cazul în care răspundem unei solicitări în derularea contractului încheiat cu dvs., temeiul pe care se bazează prelucrarea este executarea unui contract

Analiză, îmbunătățire și cercetare

Scop: pentru a asigura constant evoluția calitativă a serviciilor noastre, avem grijă să analizăm fiecare plângere/sugestie din partea dvs., astfel că întocmim rapoarte statistice pentru a identifica problemele și a găsi cele mai bune soluții pentru remedierea acestora.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a furniza servicii conforme standardelor dvs.

Dacă sunteți vizitator în cadrul locației noastre

Scop: prelucrăm datele dvs. personale pentru a asigura protecția bunurilor și a persoanelor din cadrul locației.

Temei: interesul nostru legitim de a asigura atât protecția bunurilor clienților/personalului, cât și protecția persoanelor din cadrul locației noastre.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet www.lizieradelac.ro

Scop: monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice altă disfuncționalitate a site-ului.

Temei: ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricărei erori, precum și prin îmbunătățirea continuă a acestuia.

Securitate

Scop: prelucrăm datele personale pentru securitatea bunurilor și integritatea fizică a persoanelor.

Temei: ne bazăm pe interesul nostru legitim de a asigura protecția bunurilor dvs. și ale Liziera de Lac, precum și protecția persoanelor aflate în perimetrul locației noastre.

Motive juridice

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea autorităților și/sau instituțiilor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

Temei: temeiul prelucrării poate fi reprezentat de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

CĂTRE CE PERSOANE TRANSMITEM DATELE DVS. PERSONALE?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de profesionalism și a vă furniza servicii de înaltă calitate, datele dumneavoastră pot fi transmise la sediul central al societății și membrilor portofoliului de mărci din care fac parte societățile Belagro Development S.R.L.  și S.C. SVN ROMANIA - COMMERCIAL REAL ESTATE ADVISORS S.R.L. De asemenea, furnizăm datele dvs. către furnizorilor noștri de servicii și altor terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

Furnizori: în vederea furnizării serviciilor solicitate, în unele cazuri, va trebui să transmitem câteva din datele dvs. personale furnizorilor, iar aceștia au calitatea de împuterniciți și prelucrează datele în numele, pe seama și în conformitate cu indicațiile noastre (cum ar fi furnizorii de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale).

Parteneri de afaceri: în anumite cazuri, ne putem asocia cu alte societăți pentru a vă furniza produse, servicii sau oferte.

Autorități și/sau instituții publice pentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională)

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

COLECTĂM DATE PERSONALE DE LA TERȚI?

Pentru a vă oferi nivelul așteptat de ospitalitate și a vă furniza cel mai bun nivel al serviciilor, este posibil să colectăm informații despre dvs. de la partenerii noștri de afaceri și alte terțe părți, după cum este prezentat în detaliu mai jos:

Parteneri de afaceri: cum ar fi platformele online de oferte imobiliare, serviciile aferente rețelelor de socializare care sunt în concordanță cu setările făcute de dumneavoastră pentru aceste servicii, sau firme de recrutari prin care ați aplicat pentru o poziție deschisă în compania noastră.

În orice caz, vă asigurăm că datele dvs. colectate de la terți vor fi prelucrate în aceleași condiții ca și cum ar fi fost colectate direct de la dvs. De asemenea, nu vom colecta decât ceea ce este necesar îndeplinirii scopurilor noastre. (a se vedea Secțiunea “IN CE SCOP ȘI ÎN CE TEMEI SUNT PRELUCRATE DATELE DVS PERSONALE?”).

În plus, în momentul în care vă vom contacta pentru prima data, vă vom aduce la cunoștință, în primul rând, sursa din care am obținut datele dvs. personale.

TRANSFERĂM DATELE DVS PERSONALE ÎN AFARA UE/SEE?

Putem transfera datele dvs. către unii furnizori care vor avea sediul în alte țări decât cea în care vă aflați dvs. și, în unele cazuri, în țări în afara UE/SEE.

Deși legile privind protecția datelor din aceste țări pot fi diferite față de cele din țara dvs., vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt procesate conform acestei politici și în concordanță cu legislația aplicabilă.

FURNIZAREA DE CĂTRE DVS. A DATELOR PERSONALE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a le fi prelucrate datele, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS PERSONALE?

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă.

Stocarea datelor

Stocarea și prelucrarea datelor se vor face în platforma AlterEgo Technology.

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele dvs. personale, vom șterge/distruge informațiile dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod care asigură eliminarea lor în totalitate, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ?

În calitate de persoană vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că vi se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor dvs. personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);

Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);

Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul în care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);

Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării), ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);

Dreptul la opoziție: în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR).

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ.

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

SUNT DATELE DVS. ÎN SIGURANȚĂ?

Tratăm securitatea dvs. personală cu seriozitate, de aceea, luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

LINKURI CĂTRE ALTE SITE-URI WEB

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate a site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

ÎNTREBĂRI SAU RECLAMAȚII

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând un e-mail la următoarea adresă: dpo@svn.ro iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

De asemenea, vă aducem la cunoștință datele de contact ale Reponsabilului nostru cu Protecția Datelor: dpo@svn.ro

MODIFICĂRI ALE POLITICII

Această politică de confidențialitate se poate modifica în conformitate cu schimbările legislației privind politica datelor sau în baza unor modificări ale serviciilor noastre sau ale modalității de organizare din când în când. Dacă vom efectua modificări materiale la aceasta, vom publica un link către politica revizuită pe pagina principală a site-ului nostru. Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, dacă vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

Această pagină de internet foloseste fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, te rugăm să accesezi Politica de cookies.

Ultima actualizare: 26.11.2020